LOKALE REGLER:

Det gis fri dropp etter regel 24-2 for alle fast monterte, kunstige gjenstander og innretninger, slik som søppelkasser, kummer, avløpsrister og avstandsmarkeringer på fairwais.
Stein i bunker er flyttbare hindringer. Fritak kan tas i henhold til regel 24-2. Alle deler av vanningsanlegget betraktes som uflyttbare hindringer. Fri dropp skal tas etter regel 24-2. Out of Bounds (OB) på venstre side av hull 1, mot vei, høyre side av hull 3, høyre side av hull 7 og langs elv på høyre side av hull 8. Fri dropp på stil , høyre side av hull .

Bane forklaring