Årsmøte i Ogna golf er sett til 23.2 kl:18.00 i klubben sine lokale.
(Gjennomføringsform avheng av smittesituasjonen på det tidspunktet)

Saker de vil ha opp på årsmøtet må vere sendt til styret innan 1.2.

Med helsing  Ogna golf styret

Nyheter
Oppslag
Golfbox
KORONA
GOLF MED BÅRD
Banefilm
Facebook