Det er trist å se at en ikke respektere flaggplasseringen og spiller på sommergreenene. Dette kan gi langvarige skader på greenene våre og vil gi en dårlig opplevelse når sesongen starter. Det er fortsatt frost/tele og det skal spilles på vintergreener.
 

Vi har fortsatt vintergreener.
Det åpnes ikke for spill på sommergreener før telen er borte. Greenkeeper følger dette opp og tidligste åpning av sommer greener er om ca. 10 dager. Vi ber om respekt for dette, slik at vi ikke får skader som vil ta lang tid å utbedre. Flaggene vil vise hvor en skal spille.

Fordi det ikkje har kome lette i restrisjonane om kor mange som kan samlast innandørs, vert årsmøtet i Ogna golf utsett til tysdag 23. mars kl. 18.00.

Ein konsekvens av dette er at medlemskontingenten vert sendt ut til medlemmane før årsmøtet.

I forslaget til årsmøte føreslår styret å innføre ei medlemsgruppe for ungdom frå 19 til 25 år skal betale 1500 kr i årsmedlemskap. Tidlegare var dette bare for ungdom som var studentar.

Vi sender betaling ut frå styret si innstilling, med atterhald om at årsmøtet si godkjenning.

Hilsen Styre Ogna Golf Klubb

Nyheter
Oppslag
Golfbox
KORONA
GOLF MED BÅRD
Banefilm
Facebook