Måndagsgolfen

Mandager kl 10.00

Kven er det for; Alle som ønskjer å delta.

Kva skjer; Vi spelar uformell handicapteljande turnering kvar måndag kl. 10.00. De kan velge mellom 9 eller 18 hol. 100% handicap (Over 36 spelar på hc 36)

Premiering; Premiering for både 9 og 18 hol kvar gong. I tillegg premiering for dei beste i løpet av hausten. Beste gjennomsnitt av dei 5 beste rundane.

Pris; 50 kr kvar gong.

Velkomen til ein uformell golfrunde.

Er det noko du lurar på, ta kontakt med Ingvar 48362256