Ogna regler

 1. Handicapkort må bestandig fremvises før start.
 2. Start kontingent skal betales før man går ut på første tee.
 3. Møte opp minimum 10min før på teetime.
 4. Greengaffel skal medbringes.
 5. Scorekort skal fylles korrekt ut og signert leveres til hcp komite.Brudd på disse reglene kan føre til diskvalifikasjon!!!
  • Uteblivelse fra en turnering uten gyldig grunn kan bli straffet med inntil 3 turnerings karantene. Avgift på turnering kan også bli krevd.
  • Turneringskomité bestemmer regler og bestemmelser for den aktuelle turnering. (Ved eventuelle klager tas dette med turneringsansvarlig på bakrom).
  • Turneringskomité kan fritt velge ut dommere for den aktuelle turnering.
  • Vær hyggelig og hjelpsom mot motspillere/medspillere
  • Ved påmeldelse i turneringer aksepterer jeg disse reglene og godtar dem.

  Turneringskomité

Turneringer er en naturlig og viktig del av golfaktiviteten i en klubb. Gjennom turneringsspill får vi testet våre evner som golfspiller og møte mange andre spillere både i konkurranse og sosialt. Gjennom en variert og god turneringsvirksomhet i klubben skapes miljø og klubbfølelse.

Golfkonkurranser og turneringer kan spilles på utrolig mange ulike måter, individuelt og i lag på ulike nivåer og slik at alle kan delta, fra de helt ferske til de godt etablerte.

Klubbens turneringsarbeid

Oppgavene i en turnerings komité spenner over alt fra å planlegge sesongen og sette opp turneringer i GolfBox til å være starter, bistå på regelsiden, sitte i scorekortmottaket og spre informasjon om resultater. Det er fornuftig å ha et tilstrekkelig antall personer i klubbens turnerings komité slik at flere kan være med og dele på oppgavene.

Når du er klar over alle de muligheter som finnes til å lage et variert turnerings program og også vet hvordan man arrangerer en turnering, kan du bidra med din kompetanse i klubben. Ingenting er så frustrerende og grunnlag for misnøye som uryddige turneringsbestemmelser. Det kan du gjennom dine kunnskaper bidra til at vi

Hvordan kan jeg lære mer om turneringsspill?

Klubben vår bistår med opplæring. NGF arrangerer også et en dags turneringslederkurs over åtte timer, med målsetting å gjøre deltagerne i stand til å kunne planlegge for et variert turneringstilbud og arrangere turneringer på klubbnivå. På kurset lærer vi om:

 • turneringskomiteens arbeid, spillformer og turnerings program
 • oppsett av turnering – slagspill og matchspill
 • bruk av regelboken med definisjoner, relevante regler for turneringskomiteen og lokale regler

Vi presiserer at praktisk bruk av dataprogrammet GolfBox er svært viktig, og opplæring i dette vil bli tilbudt som eget kurs