Banekomiteen arrangerer dugnader på banen om lag hver tredje uke.
Vi starter tirsdag 7.juli
Neste blir tirsdag 28.juli
så annonsere vi videre etter det…. følg med
Det er mye arbeid i vekstsesongen, og vi trenger hjelp.
I første økt har vi fokus på greenene. Vi trenger å hulle greenene, ta ut masse, fylke i sand og gressfrø.
Dette gjøres for å lufte jordmassene for å unngå skader som sopp og mosevekst.
For at dugnaden skal bli effektiv trenger vi minst 15 deltakere, så møt opp!
Utstyr: kost, snømåke
Varighet: 17.00-20.00
Kommende dugnader vil ha fokus på:
– Slåing av langt gress på hull 3,7 og 8
– Plukking av steiner i vannhinder på 7 og 8
– Resåing av green foran klubbhus.
Mvh
Roy Inge og Banekomiteen