VI ØNSKER HELGEVAKTER FOR VÅR OG HØST.

 

Kontaktpersoner for registering og oppdatering av VAKTLISTEN.
Disse kan også kontaktes om det er spørsmål angående arbeidsoppgavene i proshop

 

Anne K. Lind  48 24 21 00 anne@linds.no 
 

 

 

  • Veiledning og instruks vedrørende vaktoppgaver ligger i proshop.
  • Om du blir forhindret i å gjennomføre vakten må du bytte med en av de andre på listen eller spør en av ekstravaktene om de kan ta vakten

 

Aksel Hope – telefon 405 39 209
Ellinor Hope – telefon 986 61 21

 

  • Før du avslutter din vakt: Ring nestemann på listen og minn ham/henne på sin vakt.