Kontaktpersoner for registering og oppdatering av VAKTLISTEN.
Disse kan også kontaktes om det er spørsmål angående arbeidsoppgavene i proshop

Anne K. Lind 48 24 21 00 anne@linds.no
Rune Skeie 95 29 34 46 runesche@gmail.com

 

Generell informasjon:

  • Veiledning og instruks vedrørende vaktoppgaver ligger i proshop.
  • Om du blir forhindret i å gjennomføre vakten må du bytte med en av de andre på listen eller spør en av ekstravaktene om de kan ta vakten.
    • Aksel Hope – telefon 405 39 209
    • Ellinor Hope – telefon 986 61 212
    • (Nødløsning Rune Pro 952 93 446)
  • Før du avslutter din vakt: Ring nestemann på listen og minn ham/henne på sin vakt.