Nytt fra styremøter 1

Da har vi hatt vårt første styremøte i det nye styret.

En av sakene vi hadde oppe var planlegging av årets første dugnad, som gjelder utplanting av trær. Dugnaden er tenkt gjennomført lørdag den 11. mars kl 10.00, så vi håper dere allerede nå setter av denne datoen. Vi planlegger å begynne å avmerke hvor trær skal plasseres i dagene før dugnaden og å bruke minigraver til å grave opp hull. Trærne kjører vi og henter dagen før. Vi kommer tilbake med nærmere info etter hvert, men kan allerede nå røpe at det blir  god matservering for de som blir med på dugnaden!!!

Ellers brukte vi mye av møtet til å diskutere hvilke saker vi mener er viktige å prioritere fremover. Vi er opptatt av å styrke økonomien i klubben vår, og da er sponsorarbeidet veldig viktig, så vi har en egen komite som jobber aktivt med dette. Vi ser også på våre forskjellige typer medlemskap, om vi kan foreta endringer som gjør det mer attraktivt for nye å bli med oss. Og vi har en egen gjeng i gang for å søke om støtte hos stiftelser o.l. for prosjekter vi ønsker å få til fremover.

Vi kommer til å ha styremøter ca den 15. hver måned fremover. Gode forslag og ideer fra dere medlemmer er vi veldig glade for å få.

hilsen Rune Simonsen

styreleder