Nytt fra styret
Sist styremøte ble avholdt den 16.mars.
Vi hadde oppe mange saker denne gang og det er god aktivitet i klubben. Alle komiteer er etablert og er kommet godt i gang med arbeidet.
Vi er spesielt opptatt av å jobbe aktivt for å få på plass sponsorer til klubben vår, og her gjøres det nå et godt arbeid som vi håper skal gi oss en trygg økonomi.
Vi prøver også å tenke nytt for å få flere medlemmer til klubben vår, og et konkret tiltak i dette arbeidet er at vi nå tilbyr alle som har vært på kurs hos oss, men som enda ikke er blitt medlemmer, et introduksjonstilbud og ekstra oppfølging det første medlemsåret .
Et annet tiltak er at vi nå tilbyr mulighet til å betale årsavgiften på autogiro. Vi håper at dette kan gjøre det mer interessant for noen å ha full spillerett hos oss.
Vi prøver også å bli enda flinkere til å markedsføre det fantastiske tilbudet vi har med gratis golfkurs, og fritt spill ut året.
For de som virkelig ønsker å trene mye, har vi bestemt at vi tilbyr et årskort på drivingrangen til kr 1.000,- for hovedmedlemmer.
Vi vedtok også å tilby medlemmer av Norsk Seniorgolf halv greenfee ved spill på ukedager før kl 14.00
Vi bestemte oss også for å investere i nytt kassaapparat og bankterminal. Dette håper vi er på plass til påske.
Neste styremøte er 20.4. kl 19.00. Velkommen med forslag til saker.
Hilsen rune simonsen