Det er mye god og positiv aktivitet i klubben vår, selv om det er få som spiller golf på denne tiden.  Den positive stemningen og engasjementet medlemmene viser gir styret mange spennende saker å snakke om på styremøtene våre.

For få dager siden vi fikk den flotte gaven fra Gjensidigestiftelsen som gjør at vi kan realisere prosjektet  ”golf for alle” på korthullsbanen. Planen vi jobber med i den sammenhengen er oppgradering av korthullsbanen til å bli en ”golfbane i miniatyr” hvor alle, unge som voksne, kan benytte dette anlegget gratis.  Tegninger og skisser er utarbeidet og vi regner med å starte opp med banearbeidet til våren.

I tillegg har vi nå hatt befaring av hovedbanen sammen med en banearkitekt. Prosjektet Ogna Golf 18 hull er en videreutvikling av hovedbanen innenfor de arealene vi allerede disponerer. Banearkitekten har oversendt et skisseutkast på nye tee-steder for å kunne gjøre banen om til en mer attraktiv 18 hulls bane. Den videre planlegging  og prosjektering skjer fortløpende og er et fast punkt på alle styremøter framover.

Som noen av dere sikkert har registrert er det stor aktivitet i maskinhallen for tiden. Banekomiteen arbeider ivrig med å holde vedlike maskiner og utstyr. Banekomiteen planlegger og hvordan anlegget skal driftes til neste år. Denne kabalen er ikke ferdig, og vi skal ha alt klar i god tid før sesongen starter.

Andre viktig aktiviteter nå er budsjettarbeid og forberedelser til årsmøtet vinteren 2018. Årsmøtet blir torsdag 15. Februar kl 19:00 i Ogna forsamlingshus – samme sted som sist.

Til slutt vil jeg bare takke alle for et spennende og kjekt år, og vi i styret ønsker dere en fredelig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Rune Simonsen