Nytt fra styret

Det er stor og mye god aktivitet i klubben for tiden og dette merker vi godt på styremøtene hvor det er mange spennende saker som tas opp.

Det er kjekt å lese i Jærbladet at vi har fått tildelt tippemidler i år. Vi har ikke fått det offisielle brevet om dette enda. Det betyr at vi kommer tilbake til hva det konkret vil innebære.

Komiteen for prosjektstøtte har fått 2 tildelinger denne våren; den første på kr 20.000 fra Sparebankstiftelsen SR bank brukes til innkjøp av utslagsmatte på drivingrangen og den andre tildelingen fra Sparebankstiftinga Time og Hå, kommer vi med mer info om etter hvert. Det er veldig inspirerende for alle i klubben at lokalsamfunnet støtter opp om oss på denne måten.

Styret har vurdert det som nødvendig å anskaffe en ny greenklipper da en av de gamle viser seg å være moden for utskiftning. Maskinparken er selvsagt utrolig viktig for oss, og vi har gode folk i klubben som nøye har vurdert og satt opp plan for maskinparken over en 6 års periode. En slik plan vil hjelpe klubben til å planlegge å styre vedlikehold og utskiftning av maskiner på en planmessig og økonomisk forsvarlig måte.

Vi er veldig opptatt av å ta vare på de unge spillerne samt å stimulerer de til å utvikle seg videre i klubben vår. Vi vedtok derfor at klubben skal dekke startavgift til våre unge medlemmer som kvalifiserer seg til å delta i Norgescup, lag NM eller vanlig NM.

Videre har vi drøftet hvordan vi kan forbedre banen og et av forslagene som vi enkelt kan igangsette uten større inngrep, er å gå over til tallsystem istedenfor rødt/gult markering som vi har nå på utslagsstedene. Dette vil klubben arbeide videre med. De andre klubbene rundt oss gjør etter hvert det samme.

Ellers er det mange spennende tanker/ideer rundt dette med korthullsbanen og treningsområder vi jobber med for tiden. Styret er særdeles fornøyd og glade for stort engasjement fra mange i klubben.

Rune Simonsen
Styreleder