Nytt fra styret.

Siste styremøte ble avholdt den 24.8.

Vi gikk gjennom regnskap for 1ste halvår og hovedinntrykket er at det ser bra ut for klubben. Vi har vært nøkterne i våre utgifter og vi har en stabil medlemsinntekt. Dette er veldig gledelig.

På dette møtet drøftet vi noen langsiktige planer for klubben som forbedring av banen og muligheten for et nytt klubbhus. Dette er langsiktige prosjekter som krever mye av klubben; både med hensyn til finansiering, planlegging, tilgang på menneskelige ressurser i gjennomføringsfasen. Styret har startet prosessen og vil involvere komiteer og medlemmer underveis.  .

Når det gjelder baneutvikling ønsker styret  å undersøke muligheten for å utvikle banen til å bli en 18 hulls bane innenfor vårt nåværende areal. Altså ha forskjellige utslag på første og andre runden, og kanskje forskjellige greener. Arbeidet er igangsatt og blir formalisert i en masterplan for baneutvikling under ledelse av styret. Eventuelle ideer og innspill meldes inn til Ragnar Sandve i banekomiteen.

Banen vår vil om en stund få nye betegnelser på utslagsstedene våre. Istedenfor gult og rødt, vil det nå bli nummerert som utslag 46 og 53. Disse tallene sier noe om banelengde: 4600 meter og 5300 meter. De fleste klubber går over til dette systemet nå. Vi har allerede liggende klar nye slopetabeller, og nye utslagsmarkører er bestilt.

Vi bestemte oss også for å jobbe med å få til et system for å kunne skrive ut scorekort ved bestilling av spilletid hos oss. Hvis vi får dette til vil vi også ha en printer stående ved proshop.

Neste styremøte er 28.september

Hilsen Rune Simonsen