Måndagsgolfen.
Vårturneringa er no avslutta, og vi gratulerer desse vinnarane;
1. Lovise Håland
2. Rune Simonsen
3. Asle Torland

Måndagsgolfen fortset kvar måndag kl.11.00. Alle er velkomne til å delta på 9 eller 18 hol. Ingen deltakeravgift.

For dei som vil ha litt konkurranse, har vi ei uhøytidelig turnering over 18 hol kvar gong. Samanlagtvinnaren vert kåra siste måndagen i september der summen av dei fire beste rundane er teljande. Dei som deltek på turneringa betalar 300 kr totalt for å delta