Hei alle Ogna Golfklubb medlemmer, som dere nå ser på Ogna så er vi ferdige med forberedelsen til nytt klubbhus med kommunalt vann og avløp, strøm og fiber, samtidig som vi har forberedt lys langs kortullsbanen og parkeringsplassen.  Kan og meddele at søknaden med å bygge nytt klubbhus er godkjent hos kommunen.

Nå er vi i gang med siste finpussen på kalkyle og kostnadsoverslag.  Vi vil og lage til en fremdriftsplan som vi vil presentere på nett, når den er klar.

For å få til dugnaden utover vinteren så er vi avhengig at dere medlemmer er med og bidrar med det som dere kan.

Derfor som der ser så har vi satt opp et påmeldings skjema til hvilke dugnadsarbeid du kan bli med på.  Dette gjør vi for å få til å sette opp og planlegge gode dugnadskvelder og dager.  Vi vil forsøke å sette opp dugnadslag med en fagmann per lag som styrer laget.

Etter vi har fått inn infoen i fra medlemmene, så vil det bli satt opp en oversikt over dugnadslagene og hva som skal utføres av dugnad utover vinteren.

Forventes oppstart  med utgraving Desember/Januar og at vi er i gang med første byggetrinn i løpet av januar 2020.

Jo rasker vi får en oversikt over alle dere som ønsker å bli med å bidra med dugnaden, jo raskere kommer vi i gang.

Spørsmål rundt dette kan rettes til undertegnede.
Hilsen  Dugnadsansvarlig  Harald Uelan