• Årsmøte i Ogna golf er sett til 23.2 kl:18.00 i klubben sine lokale.
    (Gjennomføringsform avheng av smittesituasjonen på det tidspunktet)

    Saker de vil ha opp på årsmøtet må vere sendt til styret innan 1.2.

    Med helsing  Ogna golf styret