LOKALE REGLER:

Lokale regler 2020 – Ogna Golfklubb

Revidert 03. mars 2020

Innhold

Lokale regler

A-1 Definere banens grenser

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker definerer banens grenser.

 

A-4 Utenfor banen mellom to hull

Under spill av hull 1 er den del av hullet som er definert med hvite staker pÄ venstre side utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 1.
For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen
(Gjelder ikke i KM, NGF turneringer eller turneringer som kvalifiserer til NGF turneringer)

Se ogsÄ FremgangsmÄter for Komiteen E-5 for figurer og video.

NÄr en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller sÄ godt som sikkert Ä vÊre utenfor banen, kan spilleren fortsette pÄ fÞlgende mÄte i stedet for Ä fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved Ä droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksomrÄdet (se regel 14.3):

To anslÄtte referansepunkter:

 1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslÄtt Ä ha:

  • Kommet til ro pĂ„ banen, eller

  • Sist krysset banegrensen for Ă„ gĂ„ utenfor banen.

 1. Referansepunkt for fairway: Punktet pÄ fairway pÄ hullet som spilles som er nÊrmest ballens referansepunkt, men ikke nÊrmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle omrÄder med gress i det generelle omrÄdet som er klippet i fairwayhÞyde eller lavere.

Hvis en ball er anslÄtt Ä vÊre mistet pÄ banen eller sist krysset banegrensen fÞr fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt vÊre en klippet vei i gresset eller et utslagssted pÄ hullet som spilles, klippet i fairwayhÞyde eller lavere.

StÞrrelse pÄ fritaksomrÄde basert pÄ referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to kĂžllelengder utenfor denne linjen), og

 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to kĂžllelengder pĂ„ fairwaysiden av denne linjen).

Men med fĂžlgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksomrÄde:

 • MĂ„ vĂŠre i det generelle omrĂ„det, og

 • MĂ„ ikke vĂŠre nĂŠrmere hullet enn ballens referansepunkt.

SĂ„ snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og mĂ„ ikke bli spilt.

 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet pĂ„ banen innen letetiden pĂ„ tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for Ä ta fritak for den opprinnelige ballen nÄr:

 • Denne ballen er kjent eller sĂ„ godt som sikkert Ă„ ha kommet til ro i et straffeomrĂ„de, eller

 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for Ä ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller sÄ godt som sikkert utenfor banen.

E-10 Beskyttelse av nyplantede trĂŠr

Nyplantede trÊr merket med «stakede trÊr» er spilleforbudomrÄder:
 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst pĂ„ banen unntatt i et straffeomrĂ„de og den ligger pĂ„ eller berĂžrer et slikt tre eller et slikt tre pĂ„virker spillerens slagstilling og omrĂ„de for planlagt sving, mĂ„ spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle omrĂ„der merket med blĂ„ merker/staker og/eller med hvit linje.

 • Steinfylte dreneringsgrĂžfter.

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker

 • Fast monterte kunstige gjenstander som benker, deler av vanningsanlegg, dreneringskummer og avlĂžpsrister

behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

F-8 Jordsprekker i bakken

Sprekker i grunnen i deler av generelt omrÄde klippet i fairwayhÞyde eller lavere er grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b.

Men det er ikke pÄvirkning hvis sprekken bare pÄvirker spillerens slagstilling.

F-17 Alle veier og stier er hindringer

Alle veier og stier pÄ banen selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

F-18 Behandle flyttbare gjenstander som uflyttbare

Alle staker, sÞppelbÞtterog anvisningsskilt pÄ banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt Ä bli tatt etter regel 15.2.

J-1 Metoder for Ă„ avbryte og gjenoppta spill

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt sirenestĂžt

Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte signalstĂžt, gjentatte ganger.

I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestĂžt, gjentatte ganger.

Se regel 5.7b.