Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronavirus fortsatt ikke gjennomføres idrettslig aktivitet på bane eller driving range og vi holder stengt fram til 14.april.

Dette begrunnes med både smittefare for utøvere og solidaritet med alle omkring oss. Vi som spiller golf må være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og det gjør vi ved å  støtte de anbefalinger som kommer fra myndighetene.