Kurs og trening


Gratis kurs og spill slutt for i år, nytt oppsett for 2020 kommer

Alle som bor, arbeider eller har en viss tilknytning til Hå
Les mer

Vi støtter de som støtter oss