Den siste tiden har vi mottatt mange tilbakemeldinger vedrørende kvaliteten på banen.
Styret og banekomiteen tar dette på største alvor.
Her følger en oppdatering og denne vil komme regelmessig.

Greener: våre greener har de siste 2 sesongene blitt angrepet av sopp. For å rette på dette har vi iverksatt et grundig opplegg for å få dem tilbake til ønsket nivå.
Greener hulles, sandes og nye gressfrø sås. For å få effekt må derfor Greenene ha litt mer lengde på gresset enn ønskelig, 7mm istedenfor 4mm. Når vi ser at de vokser vil vi gradvis klippe dem ned.

Faiway: Denne klippes 2 ganger pr.uke, ved behov økes dette til 3 ganger. Denne uka hadde vi et havari på en maskin og ligger litt bak plan.

Tee-steder: Disse vil nå bli hullet for lufting og klippes. De vil bli klippet 3 ganger pr.uke.

Rough: Denne klippes fra 1 til 3 ganger pr. Uke avhengig av vekst.

Kantklipping og bunkers: Klipping rundt trær, busker, grøfter, vann og bunkers. Vi ønsker oss 3-5 frivillige som kan dele på disse oppgavene. Ta kontakt med en av oss i styret eller send en mail til ognagolf@gmail.com.