I vår nye flotte overbygde DrivingRange kan du  trene på de lange slagene.
Her kan du trene uansett vær med tak over hodet og flomlys.
Husk å kjøpe poletter eller kort til ballautomaten så kan du trene døgnet rundt. 
Det er alltid åpent og lyset styrer du selv.