Nye Slopetabeller
Vi har nå lastet opp de nye slopetabellene i Golfbox, utslag 53, 46 og 37.
Merk at vi nå har en kort sløyfe 37, merket med blå “tuster”. Utslagene finner dere ute på fairway.
Scorekort kan printes i klubbhuset.