Norsk Naturgjødsel

Støtt klubben. Kjøp helgjødsel for 195 kr. Pr sekk.

Banekomiteèn

Banekomiteen har vært aktiv i vinter

Dokumenter

Årsmeldinger, referater mm

Kontingenter

Typer medlemskap og kontigenter. Kontakt oss om noe er uklart.

Grasrotandelen

Gi din andel direkte til Ogna Golfklubb

Ognagolf@gmail.com tlf +47 905 04 716 konto 33352056869