Golfbanen vil være av parkbane karakter. Vi har bygget en spillevennlig og høykvalitativ bane med store og førsteklasses greener etter etablert standard. Etter som banen er relativ flat, vil terrenget og topografien rundt bli brukt for å få de variasjoner som skal til for at alle skal finne banen interessant, spennende og utfordrende.